Gücümüzü Çalışanlarımızdan Alıyoruz.
Sektördeki liderliğimizi çalışanlarımıza borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle, insanı merkeze alan insan kaynakları politikamızın hedefi çalışanlarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktır.

 

Sürekli Gelişim Felsefemiz

· Çalışanlarımızın çağın gereklerine ayak uydurabilen, değişime ve gelişime açık, takım çalışmasına yatkın, başarı odaklı, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olmaları bizim için önemlidir.

·  Mikrosaray olarak biz sürekli gelişim felsefesi ile çalışanlarını kariyerleri boyunca destekleyerek şirket/çalışan bağı vizyonunu benimsemiş kurumsal bir yapıda,

·  Her bir çalışanımız verimlilik, etkinlik, kalite, etik değerlere bağlılık ve güven ile özdeş olan bir marka kapsamında çalışma bilinci ile hareket eder.

·  Mikrosaray olarak biz, yöneticilerini de kendi bünyesinden yetiştirmeyi tercih eden bir kurumsal kimlik anlayışındayız.

Sektörde Fark Yaratmak
Mikrosaray, kurulduğu ilk günden bu yana çalışanlarını “en değerli kaynağı” olarak görmektedir. Ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarıyla başladığına inanan Mikrosaray’da insan kaynakları yönetimi; şeffaflık, katılımcılık ve tüm paydaşların yararlarını esas alan iş süreçlerini içermektedir.